Hem

SDLAirport

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök
In English

Miljöarbete

Flygets miljöpåverkan är av avgörande betydelse för flygbranschen och därmed för Sundsvall Timrå Airport. Därför strävar vi ständigt efter att minska miljöpåverkan från flygplatsen.

Gröna blad

Det gör vi främst genom att minska utsläppen till mark, vatten och luft, samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall.


För oss är det en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning och övriga nationella och internationella regler och krav. Vi tar även hänsyn till lokala miljömål. Allt finns beskrivet i vår miljöplan som är en viktig del i vårt arbete med att ständigt förbättra miljön.

För att detta ska uppnås krävs att vi arbetar efter följande grundregler:

  • Verksamhetens miljörisker ska regelbundet granskas, undersökas och omhändertas på ett organiserat sätt.
  • Ständigt minska utsläpp till luft, mark och vatten från flygplatsen.
  • Fasa ut miljöfarliga kemikalier och minimera kemikalieanvändningen.
  • Verksamheten ska hushålla med råvaror och energi samt nyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning av material.
  • Alla medarbetare ska vara delaktiga i företagets miljöarbete och inneha den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art.

Klicka på länken för att läsa Sundsvall Timrå Airports Miljöpolicy Pdf, 157.3 kB, öppnas i nytt fönster..

 

Reducera dina resors koldioxidutsläpp via Fly Green Fund

Vill du också göra flyget till ett grönare alternativ? Vi samarbetar med Fly Green Fund för att minska flygets klimatavtryck och bidra till utvecklingen och användning bioflygbränsle. Oavsett om du reser i tjänsten eller privat kan du vara med! Genom att köpa biobränsle reducerar du hela eller delar av din flygresas koldioxidavtryck. Kom ihåg, varje droppe biobränsle räknas!


Vill du klimatreducera din resa, läs mer här

Petra Schwartz, Miljöansvarig

Petra Schwartz