Hem

SDLAirport

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök
In English

Hantering av personuppgifter

GDPR


Den 25:e maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR i kraft. Ett av syftena med lagen är att värna om den personliga integriteten. Kraven på hur företag hanterar personuppgifter stärks i och med den nya förordningen.
För att kunna fullfölja våra åtagande mot dig, samt för att kunna följa gällande författningar och lagar, behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter om dig där vi är Personuppgiftsansvariga.

Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel: namn, personnummer, adress, IP-nummer, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Vi behandlar personuppgifter som lämnas till oss när du blir kund/leverantör/anställd och söker anställning hos oss, och även en tid efter att din tid som kund/leverantör/anställd och jobbsökande hos oss har upphört. För att Midlanda Flygplats AB ska få behandla dina personuppgifter måste det vara laglig grund, det måste finnas stöd i Dataskyddsförordningen för att behandla personuppgifterna. Det kan t.ex. vara att fullgöra ett avtal

Personuppgiftsansvarig
Midlanda Flygplats AB, Sundsvall-Timrå Airport, 851 85 Sundsvall, org.nr 556932-4832 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Dataskyddsombud
Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt under vissa förutsättningar rätt till radering av personuppgifter. Registerutdrag
Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Läs mer om dina rättigheter på https://www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.