Hem

SDLAirport

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök
In English

Funktionshinder

Flygplatsen är skyldig att hjälpa passagerare med nedsatt rörlighet. De ska, så långt som möjligt, ha samma möjligheter att nyttja flyget som andra passagerare.

Rörelsehindrade personer, det vill säga personer som har syn- eller hörselnedsättning eller andra funktionshinder kan behöva planera sin flygresa lite extra noggrant.

Små flygplan kan skapa problem

Generellt kan sägas att ju större flygplan desto bättre tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet. Mindre flygplanstyper har fler begränsningar i tillgänglighet än vad de större flygplanen har.


På flygplan med färre platser än 19 finns inte krav på att kabinpersonal ska finnas ombord. Därför kan personer med nedsatt rörlighet vara hindrade att flyga med sådana flygplan om resenären inte bedöms själv kunna evakuera sig i ett nödläge. De små flygplanen har dessutom begränsat lastutrymmet för skrymmande bagage som rullstolar och i synnerhet elektriska rullstolar. Kabinen i de små flygplanen är liten vilket gör komforten sämre än i de större flygplanstyperna.


Toalett och hygien

Toaletterna ombord på flygplanet är trånga och sällan lämpliga för rullstolsburna resenärer. Personalen ombord har inte möjlighet att lyfta eller eller hjälpa till inne på toaletten. På långlinjer bör det finnas en rullstol ombord. Kan du själv förflytta dig mellan rullstolen och passagerarsätet respektive toalettstolen, får du hjälp fram till toaletten. Det är viktigt att kontrollera med flygbolaget före resan att det verkligen finns en särskild rullstol ombord.

Medresande assistent

Om du inte kan äta själv eller sköta hygienen bör du resa i sällskap av någon som kan assistera. Kontrollera med flygbolaget innan resan vilka regler som gäller medföljande assistenter.

Hörselnedsättning

Berätta för kabinpersonalen vid ombordstigningen att du har hörselnedsättning eftersom de då kan ge individuell information. Vid varje sittplats i flygplanet finns en beskrivning av säkerhetsrutinerna. Beskrivningen informerar om säkerheten ombord med illustrationer och symboler .


Tänk också på att mindre propellerflygplan generellt är bullrigare än stora jetflygplan och högtalarutrop kan därför vara svåra att uppfatta. Av tekniska skäl saknas hörselslingor i flygplan.

Synnedsättning

Det är viktigt att du vid ombordstigningen talar om för kabinpersonalen att du har nedsatt syn eftersom säkerhetsinformationen från besättningen ska uppfattas av alla resenärer. Den som exempelvis är synskadad får individuell instruktion under resans gång.


Vid varje sittplats i flygplanet ska det finnas en beskrivning av säkerhetsrutinerna. Varje flygplan bör vara utrustat med information om säkerhetsrutinerna i blindskrift.